کنترل بازار ارز و سود بانکی در دولت یازدهم

دعوای جدیدی در راه است؛ سرخابی‌ها به دنبال تمرین در آزادی
با وجود کاهش چشمگیر تورم نرخ سودهای بانکی کاهش مناسبی نداشت از این رو رویکرد بانک مرکزی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز شد.

دعوای جدیدی در راه است؛ سرخابی‌ها به دنبال تمرین در آزادی