احتمال شرکت میشل اوباما در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا

دعای عجیب اشرفی اصفهانی برای تهمت‌زنندگان به آیت‌الله هاشمی
مهر نوشت: منابع خبری از آغاز فعالیت دمکرات ها به منظور جمع آوری لیست هواداران و حامیان میشل اوباما به منظور شرکت وی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر دادند.

دعای عجیب اشرفی اصفهانی برای تهمت‌زنندگان به آیت‌الله هاشمی