بودجه خرید آسفالت شهرداری کرج در سال ۹۶ بررسی شد

دست‌فروشان فردیس جمع‌آوری و ساماندهی می‌شوند
یکصد و پنجاه و سومین جلسه کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج، بودجه پیشنهادی شهرداری این کلانشهر برای خرید آسفات در سال 96 را روی میز مذاکره قرار داد.

دست‌فروشان فردیس جمع‌آوری و ساماندهی می‌شوند