سرانه فضای سبز خرم آباد از ۳/۵ متربه ۷ متر افزایش می یابد

دستگیری متخلفین صید سهرطلایی در شهرستان دلفان
شهردار خرم آباد در آیین کلنگ زنی بوستان بلوط پشته در سخنانی گفت: با اقدامات انجام شده در ۲ سال گذشته سرانه فضای سبز خرم آباد از ۳/۵ متربه ۷ متر افزایش می یابد

دستگیری متخلفین صید سهرطلایی در شهرستان دلفان