تشکیل کارگروه فرهنگی و هنری بانوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان

دستگیری حفاران غیرمجاز در یکی از گورستان‌های قدیمی سیاهکل
کارگروه فرهنگی و هنری بانوان با هدف پرداختن به توانمندیها و فعالیتهای زنان در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان تشکیل شد.

دستگیری حفاران غیرمجاز در یکی از گورستان‌های قدیمی سیاهکل