جزئیات ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد اعلام شد

دستور ویژه جهانگیری برای تهیه نقشه راه بهبود وضع ایمنی جاده‌های کشور
ایسنا نوشت: مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی جزئیات ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دوره بدون آزمون دکتری تخصصی سال 96 این دانشگاه را اعلام کرد.

دستور ویژه جهانگیری برای تهیه نقشه راه بهبود وضع ایمنی جاده‌های کشور