فیلم | شلیک‌های ممتد هوایی به نشانه شادی در شهر حلب

دستور ویژه برای تسریع در درمان سرباز مریوانی که برای نجات یک سگ روی مین رفت
صدای شلیک‌های ممتد هوایی به نشانه شادی در شهر حلب که بعد از بیش از ۴ سال به طور کامل از حضور تروریست‌ها پاکسازی شد را در ویدئوی زیر می‌توانید بشنوید.

دستور ویژه برای تسریع در درمان سرباز مریوانی که برای نجات یک سگ روی مین رفت