معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان منصوب شد

دستور قاضی سراج برای بررسی آخرین اقدامات دستگاه‌های اجرایی در جهت رفع آلودگی هوای شهر کرج
محمدرضا خباز طی حکمی محمود قنبری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری را با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان منصوب نمود

دستور قاضی سراج برای بررسی آخرین اقدامات دستگاه‌های اجرایی در جهت رفع آلودگی هوای شهر کرج