مجوز انتشار ۸۴ رسانه مکتوب و الکترونیک صادر شد

دستور رییس‌جمهور درباره حق بیمه کارگران/ خبرهای خوش از بیمه سلامت
دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات از صدور مجوز انتشار‌ ۸۴ و تغییر وضعیت ۷۸ رسانه مکتوب و الکترونیک در جلسه امروز این هیئت خبر داد.

دستور رییس‌جمهور درباره حق بیمه کارگران/ خبرهای خوش از بیمه سلامت