فردرسی پور: دایی به برادرهایش هم راه نمی دهد، تبانی یعنی چی؟

دستور جلسه این هفته شورای نگهبان/ دو لایحه مهم در دستور
عادل فردوسی‌پور در بخشی از برنامه ۹۰ درباره اخراج بازیکن نفت تهران گفت.

دستور جلسه این هفته شورای نگهبان/ دو لایحه مهم در دستور