تصاویر | قاب‌هایی زیبا از وقت برداشت گل نرگس

دستورات صریح مقام معظم رهبری به فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش
جویبار؛ مرکز کشت گل نرگس در مازندران است و 25 هکتار از زمین‌های این شهرستان زیر کشت این گل زیبا و خوش رنگ و بو قرار دارد.

دستورات صریح مقام معظم رهبری به فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش