بشار اسد کشورهای اروپایی را متهم کرد

دستاورد اولین روز از مرحله دوم آزادسازی موصل
ایرنا نوشت: رئیس جمهوری سوریه گفت: کشورهای اروپایی اگر نگران ملت سوریه هستند به حمایت از تروریست ها پایان دهند.

دستاورد اولین روز از مرحله دوم آزادسازی موصل