افزایش تقاضای روغن‌های گیاهی در اردبیل

دستاوردهای پژوهشی و نوآورانه داروسازی دکتر جهانگیر مثال زدنی است
باتوجه به اینکه توسعه کشت دانه‌های روغنی و تاسیس کارخانه‌های روغن‌کشی در منطقه زمینه را برای ایجاد اشتغالی دو برابری در حوزه تولید دانه‌های روغنی در استان اردبیل فراهم می‌کند گامی مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش میزان تولید و اشتغال در منطقه نیز هست.

دستاوردهای پژوهشی و نوآورانه داروسازی دکتر جهانگیر مثال زدنی است