دومین انفجار در افغانستان/ قربانی، سفیر امارات

در نشست وین بدعهدی‌های امریکا تشریح شد
بی‌بی‌سی نوشت: سخنگوی والی قندهار از وقوع ۳ انفجار در مهمانخانه والی قندهار در این شهر خبر داد.

در نشست وین بدعهدی‌های امریکا تشریح شد