ایرانشناس برجسته گرجی درگذشت

در دیدار ظریف و وزیر خارجه کویت چه گذشت؟
پروفسور جمشید گیوناشویلی، ایران‌شناس و استاد زبان و ادبیات فارسی و سفیر اسبق گرجستان در ایران، در سن ۸۶ سالگی درگذشت.

در دیدار ظریف و وزیر خارجه کویت چه گذشت؟