عضویت در اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی حق شهروندان است

در درگیری طایفه‌ای در نهاوند ۴ نفر کشته و مجروح شدند
شهروندان حق دارند در تشکل‌های صنفی و شغلی مربوط به خود عضو باشند.

در درگیری طایفه‌ای در نهاوند ۴ نفر کشته و مجروح شدند