واگذاری ورزشگاه یادگار امام (ره) به تراکتورسازی بررسی می‌شود

در حکم رهبری برای جانشین فرمانده کل ارتش بر چه چیزی تاکید شده است؟
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گفت: در صورت موافقت وزارت ورزش و جوانان، ورزشگاه یادگار امام تبریز به باشگاه تراکتورسازی واگذار خواهد شد.

در حکم رهبری برای جانشین فرمانده کل ارتش بر چه چیزی تاکید شده است؟