خروج اقتصاد ایران از رکود در دولت یازدهم

در جلسه کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات درباره پخش زنده مناظرات چه گذشت؟
تقوی، اقتصاددان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: امروز اقتصاد ایران رکود و تورم را پشت سر گذاشته و وارد مرحله جدیدی شده است.

در جلسه کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات درباره پخش زنده مناظرات چه گذشت؟