چه ساعتی آلوده‌ترین زمان هوای تهران است؟/ تخت بخوابید!

در جلسه امشب هیات دولت چه گذشت؟
سلامت آنلاین نوشت: مدیر مرکز پیش بینی ستاد سازمان هوا شناسی تهران با اشاره به کاهش آلودگی هوا از بعد از ظهرفردا گفت: برخلاف تصور عموم بامدادان و ساعات اولیه صبح، آلوده ترین زمان آلودگی هوای تهران است.

در جلسه امشب هیات دولت چه گذشت؟

دانلود مستقیم تلگرام فارسی