اجرای «هدیه مرموز» در پردیس تئاتر تهران

در جلسه امشب جامعه روحانیت مبارز چه گذشت؟
یاسر خاسب نمایش «هدیه مرموز» را به‌ عنوان تولید گروه نمایش «بدن دیوانه» در پردیس تئاتر تهران اجرا می‌کند.

در جلسه امشب جامعه روحانیت مبارز چه گذشت؟