«فروشنده» همچنان در میان ۵ پیشتاز اسکار خارجی

درمان جدید سکته حاد مغزی در بیمارستان روحانی بابل
ایسنا نوشت: نشریه هالیوود ریپورتر آخرین پیش‌بینی سال ۲۰۱۶ خود را درباره نامزدهای جوایز اسکار پیش رو منتشر کرد.

درمان جدید سکته حاد مغزی در بیمارستان روحانی بابل