درگیری خانوادگی در ایلام ۴ کشته داشت

«دردسرهای مرد مرده» در شهرزاد
مهر نوشت: درگیری و تیراندازی در شهرستان ملکشاهی استان ایلام ۴ کشته بر جای گذاشت.

«دردسرهای مرد مرده» در شهرزاد