بانک مرکزی: ۵ گروه خوراکی ارزان شد

درخواست یک نوازنده: مسئولان خراسان رضوی با موسیقی مهربان باشند
براساس اعلام بانک مرکزی، قیمت لبنیات نسبت به هفته قبل از زمان مذکور ۰,۲ درصد، حبوب ۰.۳ درصد و گوشت قرمز ۴.۷ درصد افزایش داشته است.

درخواست یک نوازنده: مسئولان خراسان رضوی با موسیقی مهربان باشند