سکه ۱۰ هزار تومان گران شد

درخواست چین از کره جنوبی درباره استقرار سامانه موشکی آمریکا
قیمت سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان است.

درخواست چین از کره جنوبی درباره استقرار سامانه موشکی آمریکا