دستگیری سرشبکه اصلی باند تولید شیشه درحال فرار/عملکرد نوروزی ناجا

درخواست ترکیه برای جنگ تمام عیار علیه سوریه
مهر نوشت: سخنگوی نیروی انتظامی در اولین نشست خبری خود در سال ۹۶ عملکرد نیروی انتظامی در تعطیلات نوروز را تشریح کرد.

درخواست ترکیه برای جنگ تمام عیار علیه سوریه