همه پدیده‌های نجومی بهمن‌ ماه که باید در انتظارشان باشید

درخواست اردوغان مبنی بر محو آثار گولن!
رییس انجمن نجوم آماتوری ایران ماه گرفتگی نیم سایه، هم نشینی ناهید و ماه و رویت هلال ماه جمادی الاول را از جمله رویدادهای آسمانی بهمن ماه عنوان کرد.

درخواست اردوغان مبنی بر محو آثار گولن!