گرین کارت داریم، آدم نکشتیم که!

درخواستی که باعث نگرانی وزیر راه احمدی‌نژاد می‌شد /استیضاحی که خوشحال کننده بود
«ایرانی‌هایی هم که گرین‌کارت دارند، نمی‌توانند به آمریکا سفر کنند»؛ این خبر روز گذشته موجی از نگرانی را بین آن‌هایی که گرین‌کارت دارند به وجود آورد، مخصوصاً بین ورزشی‌ها.

درخواستی که باعث نگرانی وزیر راه احمدی‌نژاد می‌شد /استیضاحی که خوشحال کننده بود