فیلم | طوفان شن در عربستان

درخشش دوباره دو رگه‌ای که کی‌روش دنبالش بود
طوفان شن بخش‌هایی از عربستان را درنوردید.

درخشش دوباره دو رگه‌ای که کی‌روش دنبالش بود