مدارس آذربایجان غربی در روز دوشنبه تعطیل است

درخت کریسمس؛ ۴ میلیون تومان!
آموزش و پرورش آذربایجان غربی مدارس بعضی شهرهای مختلف استان را دوشنبه تعطیل اعلام کرد.

درخت کریسمس؛ ۴ میلیون تومان!