طرح پاکسازی نقاط آلوده در پلدختر اجرا شد

درآمد ۱۹ میلیارد تومانی غار علیصدر به ۷۰۰ هزارتومان اجاره داده شده بود
فرمانده انتظامی پلدختر گفت: ماموران انتظامی شهرستان طرح پاکسازی نقاط آلوده را در دهستان مورانی و منطقه معروف کارواش های جایدر اجراکردند

درآمد ۱۹ میلیارد تومانی غار علیصدر به ۷۰۰ هزارتومان اجاره داده شده بود

oxin channel