پاسخ دستمال‌چیان به نظرخواهی خبرآنلاین/ ارزیابی شما از سیاست خارجی دولت یازدهم چیست؟

دختران ایرانی در روسیه چهارم شدند
پاسخ احمد دستمال‌چیان تحلیلگر مسائل بین الملل به نظرخواهی خبرآنلاین که پرسیده بود ارزیابی شما از سیاست خارجی دولت یازدهم چیست؟

دختران ایرانی در روسیه چهارم شدند