زنگنه: ما برای بازپس‌گرفتن سهم‌مان ایستادیم

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس: موفقیت ایران در اوپک قطعا مثبت است
وزیر نفت می‌گوید:در نشست الجزایر و تصمیمی که اوپک در خصوص کاهش سقف تولید به 32.5 میلیون بشکه در روز گرفت نشان داد که این سازمان هنوز نمرده است.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس: موفقیت ایران در اوپک قطعا مثبت است