ایران تسلیم باج‌خواهی گازی ترکمنستان نمی‌شود

دایی:به گلرمان گفتم پنالتی سپاهان گل شودفوتبال راکنار می‌گذارم/ما رفتیم فینال،سپاهانی‌هاهم فحش بدهند
ایرنا نوشت: تعاملات گازی میان ایران و ترکمنستان به دو دهه پیش برمی‌گردد؛ زمانی که وزارت نفت ایران به منظور تامین گاز مناطق شمال شرق کشور قرارداد 30 ساله‌ای با ترکمنستان امضا کرد، اما از آن زمان تاکنون اجرای این قرارداد همواره با مشکلات زیادی همراه بوده است.

دایی:به گلرمان گفتم پنالتی سپاهان گل شودفوتبال راکنار می‌گذارم/ما رفتیم فینال،سپاهانی‌هاهم فحش بدهند