پرسپولیس بدون مدافع میانی تخصصی مقابل سپاهان

داور دربی 84:گل سید جلال خطا بود/وقت‌های اضافه‌ای که گرفتم درست بود
دست برانکو برای بازی مقابل سپاهان در پوست گردو مانده است.

داور دربی 84:گل سید جلال خطا بود/وقت‌های اضافه‌ای که گرفتم درست بود