۵۹۲ نفر در حوادث رانندگی امسال آذربایجان غربی جان باختند

داوری اختلافات قراردادهای سینمایی مورد واکاوی صحیح قرار نگرفته است
ایرنا نوشت: مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی گفت: ۵۹۲ نفر از ابتدای سال تا پایان دی ماه در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست داده و ۱۰ هزار و ۴۵ نفر نیز مصدوم شدند.

داوری اختلافات قراردادهای سینمایی مورد واکاوی صحیح قرار نگرفته است