فیلم | ورود ناو موشک انداز روسی به مدیترانه

دانش‌آموز کتک‌خورده: با میل خودم خوردم!
ورود ناو موشک انداز روسی به مدیترانه را در ویدئوی زیر ببینید.

دانش‌آموز کتک‌خورده: با میل خودم خوردم!

دانلود تلگرام