منشا بوی نامطبوع در مسیر فرودگاه امام از کجاست؟

دانش‌آموزان زیر آوار مانده در سمیرم، از بیمارستان مرخص شدند
با توجه به وجود بوی نامطبوع در مسیر فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)به جهت پایش کانونهای شناسایی شده بو ، صبح امروز با حضور مسئولان ملی و استانی از این منطقه بازدید بعمل آمد.

دانش‌آموزان زیر آوار مانده در سمیرم، از بیمارستان مرخص شدند