دست‌های پشت‌پرده ترافیک تهران!

داعش و جیش‌العدل تحت نظر کامل وزارت اطلاعات هستند/ برنامه سنگین وزارت اطلاعات برای امنیت فضای مجازی
در حاشیه زمزمه های ساختگی بودن ترافیک اخیر در تهران، نازنین جمشیدی این کارتون را در روزنامه شهروند منتشر کرد.

داعش و جیش‌العدل تحت نظر کامل وزارت اطلاعات هستند/ برنامه سنگین وزارت اطلاعات برای امنیت فضای مجازی