عربستان در صادرات نفت از روسیه پیشی گرفت

داعش در هنگام سوزاندن دو سرباز ترک: ترکیه را آتش بزنید همه را با چاقو تکه تکه کنید!
میزان به نقل از رویترز آمار و ارقام اداره گمرک چین نشان می‌دهد، واردات ماه نوامبر نفت خام این کشور از عربستان سعودی نسبت به مدت مشابه سال پیش (٢٠١٥) حدود ٣٠ درصد افزایش یافته و از روسیه فراتر رفته است.

داعش در هنگام سوزاندن دو سرباز ترک: ترکیه را آتش بزنید همه را با چاقو تکه تکه کنید!