«خواب‌های طلایی» با عاشقانه‌های علیرضا بهرامی

«داستان یک پرستار» در ۲۴۰ صفحه منتشر شد
شعرهای عاشقانه علیرضا بهرامی در کتاب آرت تراپی تحت عنوان «خواب‌های طلایی» روانه بازار شد.

«داستان یک پرستار» در ۲۴۰ صفحه منتشر شد