فیلم | شهردار فومن: مامور ما به شانه زن دستفروش زد | علی ضیا: یعنی چشم ما مشکل دارد

داستان انقلاب فوتبال ایسلند؛ درس‌نامه‌ای برای فوتبال ما
گفت‌وگوی علی ضیاء با شهردار فومن درباره سیلی مامور شهرداری فومن به زن دستفروش را در ویدئوی زیر ببینید.

داستان انقلاب فوتبال ایسلند؛ درس‌نامه‌ای برای فوتبال ما