رفع فیلتر کلش آو کلنز را چه کسی اجرا کرد

داستان اختلاف کهنه کیمیایی و دولت‌آبادی / «خاک» نقد شد
میزان نوشت: دبیرکارگروه تعیین مصادیق از رفع فیلتر بازی کلش آو کلنز توسط وزارت ارتباطات و شرکت زیر ساخت گفت.

داستان اختلاف کهنه کیمیایی و دولت‌آبادی / «خاک» نقد شد