روحانی: عمیق کردن شکاف‌های سیاسی و اجتماعی زیانبار است/با فرافکنی منافع مردم حراست نمی‌‌شود

داربی یا دربی از کجا آمد و چرا؟
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با رییس‌ جمهوری دیدار و گفتگو کردند.

داربی یا دربی از کجا آمد و چرا؟