مختاباد: از پس گرفتن استعفای مسجدجامعی استقبال می‌کنیم

دادستان کل کشور: تذکرات درباره ایمن‌نبودن پلاسکو داده شده بود اما نباید به تذکر اکتفا می‌کردند
عضو شورای شهر تهران درباره جلسه فوق العاده شورای شهر درباره حادثه پلاسکو گفت: بحث اصلی این جلسه فراهم کردن همه امکانات برای آتش نشانانی بود که با جان فشانی برای مهار بحران پیش آمده تلاش می‌کنند.

دادستان کل کشور: تذکرات درباره ایمن‌نبودن پلاسکو داده شده بود اما نباید به تذکر اکتفا می‌کردند