توئیت علی مطهری درباره روحانیت

خیز چین برای رسیدن به بخش تاریک ماه/برنامه فرود کاوشگر در ۲۰۱۸
علی مطهری به مناسبت مراسم چهلم رحلت آیت الله موسوی اردبیلی؛ در کانال تلگرامی‌اش نوشت؛شهید مطهری می‌فرمود:روحانیت باید پرچم اصلاحات اجتماعی را بدست داشته باشد.

خیز چین برای رسیدن به بخش تاریک ماه/برنامه فرود کاوشگر در ۲۰۱۸