نظر عضو تیم هسته‌ای درباره گمرک

خیز ایران برای تولید گاز از یک میدان مشترک در خلیج فارس
علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک بازدید کرد.

خیز ایران برای تولید گاز از یک میدان مشترک در خلیج فارس