بازدید سرزده قضات دادگستری آبادان از زندان این شهر

خیبر خرم اباد در سراشیبی سقوط / سه امتیاز شیرین اراکی ها در خرم آباد
به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر قضات دادگستری شهرستان آبادان به صورت سرزده از زندان این شهر بازدید کردند.

خیبر خرم اباد در سراشیبی سقوط / سه امتیاز شیرین اراکی ها در خرم آباد