زمانی که دست‌رسی به آب سالم معضل می‌شود

خوشرو:اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی منشاء همه چالش‌های خاورمیانه است
در نقشه جهانی دسترسی به آب سالم، ایران با 96.2 درصد دسترسی در رده کشورهای بالای جدول قرار دارد. میزان دسترسی به آب سالم در سال 1990 در ایران 92 درصد بوده است.

خوشرو:اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی منشاء همه چالش‌های خاورمیانه است