تخلفات صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه پیگیری می‌شود

خودروسازان ژاپنی زیر تیغ حملات ترامپ
ایسنا نوشت: وزیر آموزش و پرورش از تنظیم پیش‌نویس سازمان نظام معلمی خبر داد و در مورد صندوق فرهنگیان گفت: تخلفات صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه پیگیری می‌شود.

خودروسازان ژاپنی زیر تیغ حملات ترامپ