سود پورشه از فروش هر خودرو چقدر است؟

خواننده تیتراژِ «محله بنده‌نواز» از کمپینی گفت که به آن پیوسته است
پورشه به‌طور میانگین از فروش هر خودروی خود ۱۷ هزار دلار سود عملیاتی کسب می‌کند. این رقم نسبت به سایر خودروسازان دیگر بیشتر است.

خواننده تیتراژِ «محله بنده‌نواز» از کمپینی گفت که به آن پیوسته است